Tack för denna underbara kurs. Jag är djupt ödmjukt och ömt tacksam för hur du skapar öppenhet och ömsesidigt lärande. Jag har lärt mig massor och känner att du har stärkt oss som grupp att tillsammans fortsätta utforska möjligheterna i vårt lärande. Jag skickar nedan utdrag ur en poetisk reflektion över mod. Något jag tycker att du förkroppsligar och förmedlar till dina medmänniskor.