Om Liv

Jag heter Liv Raissi och är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Jag erbjuder terapeutiska behandlingar och driver utbildningar i ISTDP (pre-core och core-utbildning).

Jag beskrivs ofta som modig och ärlig och är kanske därför inte din ”typiska psykolog”. Jag har en förmåga att snabbt fånga kärnan av ett problem, och är inte rädd för att förmedla sanningar på ett tydligt och kärleksfullt sätt. Min drivkraft är att befria människor från de låsta föreställnigsvärldar som de kan vara fångna i, om förutsättningarna för detta är rätt.

Jag har en stark kärlek för mänskligheten, men är fullt medveten om de begränsningar som kan finnas för att hjälpa. Jag tror att en bra terapeut drivs av att utreda, förstå och göra det som verkar vara rätt sak att göra för någon annan. Den accepterar sin roll som såväl läromästare som lärljunge och balanserar mellan visshet och ovisshet tillsammans med patienter. 

Jag började min psykologkarriär 2011 på en PTSD-mottagning där jag jobbade utifrån framförallt traumafokuserad KBT (prolonged exposure). Samma år startade jag eget företag och påbörjade utbildning i ISTDP som först ISTDP-terapeut och sedan från 2016 som ISTDP-lärare. Jag var länge ordförande i Svenska föreningen för ISTDP och arrangerade flertalet konferenser.

I slutet av 2022 avslutade jag en ett-årig utbildning i psykedelisk assisterad terapi, vilket starkt påverkat min syn på varje människas potential att läka.  

Till mig kommer du för att vakna och hitta din kapacitet och ditt hopp. Du kommer för att förändra din perception av din verklighet, så att du kan leva mer sant.  

Varmt välkommen!

Anställningar

ISTDP Psykologi Göteborg AB, Göteborg, 2017-tills vidare

Liv Raissi enskild firma, Göteborg, 2011-2017

Sapu, Göteborg, 2020-tills vidare
Timanställd som föreläsare på psykoterapeutprogrammet

Psykologiska institutionen, Göteborg, 2014-2021
Timanställd som föreläsare och handledare

Leg psykolog deltid, PTSD-mottagning, Borås, 2011-2014

Leg psykolog deltid, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för asylsökande, Borås, 2011-2013

PTP-psykolog, Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Kronan, Sundbyberg, Stockholm, 2010-2011

Uppdrag

Pre-core Göteborg 2016, 2018, 2020, 2021

Pre-core Malmö 2017

Pre-core Lund 2020

Core-utbildning Göteborg 2016-2019, 2017-2020, 2018-2021, 2019-2022, 2021-2024, 2022-2025

Core-utbildning Lund 2020-2022

Core-utbildning Malmö 2021-2023

ISTDP som guide, psykoterapimässan, Göteborg, 2018

Immersion, Stockholm, 2018 Introduktion ISTDP, Halmstad Psykiatri, 2018

Immersion, Stockholm, 2019

Föreläsning om terapeutisk ovisshet, Stockholm, 2019

Föreläsning om motstånd, skörhet och externt fokus, Örebro, 2019

Workshop om högt motstånd, Göteborg, 2019

Immersion, Stockholm 2020

Introduktionsföreläsning ISTDP, zoom, 2021

ISTDP vid traumarelaterade svårigheter, zoom, 2021

Undoing positions, online, 2022

Undoing positions, online, Angela cooper, 2022

ISTDP som guide, Åland, 2022

ISTDP som guide, psykoterapimässan, Stockholm, 2022

ISTDP-dagarna, Stockholm, 2023

Högskoleutbildning

Psykotraumatologi
Uppsala Universitet, 2012-2013

Psykologprogrammet
Göteborgs Universitet, 2005-2010

Grundkurs psykologi
Göteborgs Universitet, 2005

Övrig relevant utbildning

IPI 1 year Online Psychedelic-Assisted Therapy Training, Colorado, 2022

Debra Silverman Applied Astrology Level 1-3, Colorado, 2021

Training of trainers, Stockholm, 2016-2019
ISTDP lärar- och handledarutbildning med Jon Frederickson

Core training, Stockholm, 2012-2015
Tre års fördjupade studier och handledning i Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) med Patricia Coughlin.

Fortbildning

Angela Cooper, Online 2021

Joel Town, Online 2021

ISTDP Immersion, Stockholm 2021

ISTDP Depression,Jon Frederickson, Stockholm 2020

Reiko Ikemoto-Joseph, Online 2020

ISTDP Immersion, Stockholm 2020

Joel Town, Treatment resistand depression, Gothenburg 2019

ISTDP Immersion, Stockholm 2019

ISTDP Filip Myhre, Göteborg 2019

Trauma, Jon Frederickson, Stockholm 2019

Medically Unexplained Symptoms, Stocholm 2019

Jon Frederickson, Göteborg 2018

ISTDP Immersion, Stockholm 2018
Allan Abbass

Jon Frederickon, Stockholm 2018

How to treat Medically Unexplained Symptoms and Depression with ISTDP, Svenska Föreningen för ISTDP, Göteborg 2017
Jon Frederickson & Angela Cooper

ISTDP Immersion, Copenhagen 2017
Allan Abbass

IEDTA conference – Overcoming Treatment Resistant Depression, International Experiential Dynamic Therapy Association, Amsterdam 2016

Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy, Svenska Föreningen för ISTDP, Malmö 2016
Patricia Coughlin

Establishment, corrosion and reestablishment of the working alliance with a traumatised and somatising patient,  Svenska Föreningen för ISTDP, Göteborg 2016
Vidar Maximilian Husby

The man who awoke from coma – Working with dissociation, Göteborg 2016
Jon Frederickson

Working with the highly resistant patient, Svenska Föreningen för ISTDP, Stockholm 2015
Jon Frederickson

Workshop ISTDP, Svenska Föreningen för ISTDP, Göteborg, 2014
Roger Sandvik Hansen

Pathological Mourning – ISTDP, Svenska Föreningen för ISTDP, Göteborg 2014
Patricia Coughlin

Workshop ISTDP dissociation, Stockholm, 2013
Jon Frederickson

ISTDP- The unconcious signaling in the body, Svenska Föreningen för ISTDP, Göteborg, 2013
Jon Frederickson och Monica Urru

Från neurobiologi till klinisk praxis, Kris och traumacentrum, Stockholm, 2013
Rachel Yehuda, Ruth Lanius och Marylene Cloitre.

Treating PTSD in suicidal and self-injuring clients with borderline personality disorder: Integrating DBT and modified prolonged exposure, del II, Stockholm, 2013
Workshop med Melanie Harned

Psykotrauma, komplext posttraumatiskt stressyndrom och dissociativa störningar, Kris och traumacentrum, Stockholm, 2012
Två dagars föreläsningar av Giovanni Liotti och Bessel A van der Kolk.

Workshop in prolonged exposure, Stockholm, 2012
En fyra dagars workshop i traumafokuserad KBT med Edna Foa.

Treating PTSD in suicidal and self-injuring clients with borderline personality disorder: Integrating DBT and modified prolonged exposure, del I, Stockholm, 2012
Workshop med Melanie Harned

ISTDP- Från förtvivlan till hopp, Göteborg, 2012
Konferens anordnad av Svenska föreningen för ISTDP, med Patricia Coughlin och Allan Abbass

Traumadagen konferens, Stockholm, 2011

Mastering the Art and Science of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), Drammen, Norge, 2011
Patricia Coughlin och Jon Frederickson om ISTDP – teori, metod och forskning.

Psykoterapimässan, Stockholm, 2010

Intervention av grupp och organistation, Göteborg, 2009

Stresshanteringsprogram utifrån Acceptance and commitment therapy, Göteborg, 2009

Studiecirkel i Acceptance and commitment therapy, Göteborg, 2009
Föreningen för Behavioristisk Psykoterapi, där jag satt som ordförande, anordnade två olika studiecirklar i Acceptance and commitment therapy utifrån relevant litteratur.

9th Nordic Meeting in Neuropsychology, Göteborg, 2007

Förtroendeuppdrag

Ordförande i Svenska Föreningen för ISTDP, 2014-2016, 2016-2018

Styrelseledamot och webansvarig i Svenska Föreningen för ISTDP, 2012-2014

Ordförande i Föreningen för Behavioristisk Psykoterapi, Göteborg, 2010

Styrelsemedlem i Föreningen för Behavioristisk Psykoterapi, Göteborg, 2009

 

 

Om Liv

Liv är inte din typiska psykolog då hon inte räds för att berätta sanningar på ett tydligt och ärligt sätt. Hon har utvecklat sin egen stil genom åren utifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi.

Läs mer

Sociala medier