Mina behandlingar består av

ISTDP  • Psykedelisk Integration • Coachning

för individ, par och grupp

Målet med mina behandlingar är att:

  • Ge nya perspektiv på ditt liv
  • Erbjuda alternativa verklighetsuppfattningar
  • Facilitera känslomässiga genombrott
  • Ge en mer sanningsenlig bild av dig själv och ditt liv
  • Ge ökad kapacitet att leva ditt liv
  • Ge ökad kapacitet att ta ansvar

Mötesupplägg par

Nybesök
2-3 tim

Under första besöket ringar vi in er problematik, dess vidmakthållande drivkrafter och vad ni önskar uppnå i en behandling. Trivs ni med mig bokar vi in fler besök.

Pris:
1 700 kr/h

Återbesök
60-90 min

Beroende på era behov väljer ni längd på session och hur ofta ni vill gå. Diskutera med mig vad som är bäst för er efter nybesöket. Vissa märker stor förändring redan efter nybesöket. Vissa är nöjda efter 4-6 besök. Andra går 10-20 besök eller längre.

Pris:
1 700 kr/h

Mötesupplägg individ

Nybesök
2-3 tim

Under första besöket ringar vi in din problematik, dess vidmakthållande drivkrafter och vad du önskar uppnå i en behandling. Trivs du med mig bokar vi in fler besök.

Pris:
1 400 kr/h

Återbesök
60-90 min

Beroende på dina behov väljer du längd på session och hur ofta du vill gå. Diskutera med mig vad som är bäst för dig efter nybesöket. Vissa märker stor förändring redan efter nybesöket. Vissa är nöjda efter 4-6 besök. Andra går 10-20 besök eller längre.

Pris:
1 400 kr/h

Blockterapi

Bor du längre bort eller inte vill gå regelbundet finns möjlighet för ett intensivt ”terapi-block”. Det innebär att vi träffas totalt sju timmar, fördelat på tre dagar (tre timmar dag 1, tre timmar dag 2 och en timme efter ca en vecka). Detta upplägg passar dig som inte har alltför svåra problem och som känner dig tillräckligt redo att jobba intensivt för förändring under kort tid. Vill du göra det till en helhetsupplevelse erbjuder vi logi under terapidagarna i Länka-huset.

Pris:
1 400 kr/h

Metoder

ISTDP

ISTDP (intensive short-term psychotherapy) är en modern psykodynamisk terapimetod som är anpassad efter olika människors behov och förutsättningar. Den har av patienter kallats ”No bullshit-terapin”. ISTDP är särskilt hjälpsamt för dig med relationsbesvär, depression, psykosomatiska besvär och ångest, för dig som har svårt att hantera känslor/inte har någon kontakt med dina känslor. Behandlingen har ett tydligt fokus och terapeuten är ständigt utmanande i förhållande till de försvar patienten använder för att undvika vissa sanningar, men med en samtidigt ständigt närvarande empati inför försvarens funktion och patientens smärtsamma känslor inför sanningar.

Metoden kallas affektfokuserad då ett mål i terapin är att underlätta för patienten att uppleva dennes känslor fullt ut. Samtidigt är metoden insiktsfokuserad då en förståelse för orsaken till problemen bidrar till såväl en ökad chans till genombrott av känslor samt en mer varaktig förändring. ISTDP är en intensiv metod som kan leda till varaktiga förändringar på kort tid när terapeut och patient engagerar sig till fullo i arbetet. Metoden har växande forskningsstöd och har funnits verksam även vid komplex, långvarig problematik samt psykosomatiska tillstånd. Besök gärna www.istdpsweden.se för mer information.

Psykedelisk terapi

Med en psykedelisk substans som katalysator kan du få tillgång till större delar av ditt medvetande, och komma ur det repetitiva mönster som hjärnan kan ha fastnat i. Det kan hjälpa dig att komma tillbaka till den öppenhet som ditt medvetande befann sig i som barn, och du får möjlighet att se dig själv utifrån ett mer öppet, flexibelt och kärleksfullt perspektiv.

Utöver en potentiellt spirituell och starkt meningsfull upplevelse, kan sessioner med en psykedelisk substans hjälpa dig att komma vidare från ett stagnerat läge som exempelvis depression och ångest. Likt sedvanlig psykoterapi handlar det inte om snabba lösningar, utan ett djupgående arbete för att komma närmare dig själv och hur du vill leva ditt liv. Tiden efter en psykedelisk upplevelse är särskilt betydelsefull då de nya insikterna kan behöva bearbetas och integreras med ens tidigare sätt att se på sig själv och livet.

 Då psykedelisk medicin är fortsatt olagligt i Sverige är det inget Liv tillhandahåller. Du kan läsa mer om psykedelisk assisterad terapi på www.psykedeliskvetenskap.org.

Psykolytisk terapi

Denna terapiform är en term myntad av Stanislov Grof och innebär att patienten går i samtalsterapi i samband med att de tagit en mycket låg dos psykedelisk medicin. Den låga dosen psykedelika faciliterar ett öppnare sinne och hjärta, utan att medvetandetillståndet förändras, vilket kan ge en mer intensiv och djup upplevelse än en sedvanlig samtalsterapeutisk behandling. 

Coachning

Livs coachning utgår från de principer som beskrivs här när hon bryter ner ett problem för att lösa det tillsammans med klienten. Det passar dig som har ett avgränsat problem som du önskar få nya perspektiv kring så att du kan komma vidare, exempelvis kring ditt jobb. Hon lyssnar först in vad du har att säga och hur du säger det, för att därefter skapa en hypotes kring vilka faktorer som bidrar till att du är fast. Liv har en förmåga att snabbt se mönster och sanningar i ett problem, och är inte sen med att förmedla det.

Om Liv

Liv är inte din typiska psykolog då hon inte räds för att berätta sanningar på ett tydligt och ärligt sätt. Hon har utvecklat sin egen stil genom åren utifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi.

Läs mer

Sociala medier