Det var ett oerhört viktigt och fint samtal jag hade med Liv på Länka. Det är svårt att sätta ord på. Det var ord men framför allt en djupgående upplevelse och erfarenhet.
Jag har upplevt mycket mindre ångest, kopplat till att på något sätt hantera, inom mig, olika motstridiga känslor, som jag värderat och analyserat.
Jag upplever det som om jag är mer genuin. Jag är mer accepterande mot att det som jag tidigare försökte hantera inom kan på olika sätt mer bli synligt i mötet med omgivningen.
Tack för samtalet, din värme, engagemang och uppriktighet! Det förändrade mitt liv.