Handledningen har verkligen hjälpt mig att se mina mönster i mötet med patienter och att arbeta med dessa.

Att i grunden bli en mer närvarande terapeut. Handledningen ger också vägledning kring patienterna, genom att du otroligt snabbt fångar upp det centrala i patientens problematik och hur det tar sig uttryck i rummet.

Jag upplever också handledningsmiljön som väldigt trygg och nyfiken genom att du på ett väldigt empatiskt sätt växlar mellan att boosta och att utmana mig i sätt att möta klienterna.